לחץ פעמיים לעריכת הטקסט


 Liloupaz fine jewelry 

 תנאי שימוש ותקנון


א. הקדמה- מבוא


1.אתר זה הנו בבעלות לילו פז תכשיטים. האתר מנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי. 

2.השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על ידכם. לפיכך, השימוש באתר זה על כל סעיפיו והתניותיו ייחשב כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההודעות וההתניות המופיעים בהסכם זה, לפיכך תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת  השימוש באתר זה. הנכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה ותביעו את הסכמתכם באישור בסוף קריאת המסמך לכל התנאים, התניות וההודעות המופיעות בו מתוך כוונה לעמוד בהוראות ותנאי ההסכם אשר יחייבו אתכם לכל דבר ועניין.

3.הנכם מתבקשים לקרוא הסכם זה בקפידה לפני שתעשו שימוש באתר אינטרנט זה, זאת על מנת שיתאפשר למקסם את חווית הרכישה באתר.

4.השימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים בעלי יכולת ליצור התחייבויות משפטיות. אי לכך, במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה (כגון, במידה והנכם קטינים ו/או נתונים לטיפול אפוטרופוס), הרי יימנע מכם עשיית שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו.


ב.כללי


1.תקנון זה תכליתו להסדיר את תנאי השימוש באתר. השימוש באתר זה כפוף לכל הוראות תקנון זה ולכל דין.

2.המשתמשת באתר זה מאשרת בעשותה כן כי הוראות תקנון זה נקראו על ידה וכי היא מסכימה להן ומתחייבת למלא אחר האמור בו.

3.יובהר כי במידה ואינך  מסכימה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה או לכל הוראה אחרת הנוגעת לעניין זה המופיעה באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו, עלייך להפסיק לאלתר כל שימוש באתר זה.

4.מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין אם באמצעות מחשב ובין באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר כגון טאבלטים, טלפונים סלולריים וכיו"ב.

5.הנהלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל הוראה בעניין שימוש באתר זה והמופיעה באתר.

6.האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד וכן למינים אחרים. כמו כן, כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.


ג.רכישה באתר


1.אתר liloupaz fine jewelry , להלן: "האתר" מאפשר רכישה פשוטה, נוחה וקלה של תכשיטים ייחודיים וכמו כן אספקתם עד לבית הלקוח בארץ ובעולם!

2.ניתן לבצע הזמנות דרך אתר זה בהתאם לתהליך ההזמנה הקבוע באתר, בכל עת.

3.מערכת ההזמנות באתר פועלת במתכונת של 24/7 וניתן לבצע הזמנה בכל זמן ובכל שעה ומכל מקום בעולם.

4.בעת מילוי ההזמנה יש להקפיד ולעקוב אחר ההוראות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה באתר במלואם וזאת על מנת שנוכל לספק לכן את הזמנתכן במועד וללא תקלות.

5.המשתמשת מאשרת כי הפרטים שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכימה כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונה ומהסכמתה החופשית.

6.ככל והפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, אנו לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. זאת ועוד, בהתאם לחוק, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית ובמקרה כזה יכול וינקטו כנגד זה המגיש פרטים כוזבים הליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו למחזיקי אתר זה .

ד.תכשיטים בעיצוב אישי

1.ניתן לבצע הזמנות לתכשיטים בעיצוב אישי, או בהתאמה לבקשות הלקוחה וזאת אל מול מחלקת ההזמנות שלנו במייל שכתובתו היא liloupazjewelry@gmail.com בכל עת 24/7, ו/או בטלפון:

+972543979703

בימים א'-ה' ובשעות 08:00-20:00

וביום ו ' בשעות 08:00-13:00


תכשיטים אשר יוצרו באופן ייחודי לבקשת לקוחה, בעיצוב אישי ו/או בהתאמה לבקשת הלקוחה אינם ניתנים להחזרה ולא ניתן לבטל את העסקה בגינן , וזאת בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

בכל בעיה ו/או שאלה בנוגעת למוצר ו/או לתהליך הזמנה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל שכתובתו היא liloupazjewelry@gmail.com   בכל עת 24/7, ו/או בטלפון:

+972543979703

בימים א'-ה' ובשעות 08:00-20:00

וביום ו' בשעות 08:00-13:00

ה. מחירים ושינוי במחירים באתר


1. המחירים באתר החברה המוצגים בשפה העברית מוצגים בשקלים, המחירים באתר החברה הנקובים בשפה האנגלית מוצגים ב   US $, המחירים הינם סופיים וכוללים מע"מ כחוק בשיעור שייקבע ע"י הגורמים המוסמכים הממשלתיים מעת לעת.

2.הנהלת האתר והחברה יעשו כמיטב יכולתם על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה, יחד עם זאת יכול להיתכן מצב בו המחיר המוצג באתר לא יהיה עדכני ו/או מדויק, וזאת כתוצאה מטעות אנוש ו/או טעות תכנותית ו/או תפעולית באתר. במקרה שכזה, שירות הלקוחות יעדכנו בדבר הטעות ובדבר מחירו העדכני של המוצר.

3.במידה והמוצר טרם נשלח, ולאחר שהתעדכן, תהיה הלקוחה רשאית לבחור, האם היא מעוניינת בהשלמת תהליך ההזמנה לנוכח השינוי במחיר או בביטול ההזמנה וזאת מבלי שישולמו דמי ביטול.

4.המזמינה נותנת את אישורה כי במידה וההזמנה נשלחה מכבר, בהתאם לתנאי השימוש באתר זה, כי היא תחויב בהפרש בין המחיר ששולם למחיר בפועל. ככל והמזמינה אינה מסכימה למחיר המעודכן עליה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה במוצר שימוש, וזאת בתוך 14 ימים.

5.כמו כן, במידה וההפרש במחיר הינו לטובת המזמינה, יזוכה אמצעי החיוב של הלקוחה בהפרש, ככל ולא יתאפשר זיכוי אמצעי החיוב של הלקוחה, ללקוחה ישמר זיכוי עתידי בחברה והיא תעודכן על כך.

 

ו. אמצעי תשלום

 

1.החיוב עבור הקניה באתר ייעשה על ידי כרטיסי אשראי.

2.באתר פועלת מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מידי בכרטיסי האשראי בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי.

3.בעת שימוש באתר באמצעות כרטיס אשראי הנך מצהירה בזאת כי הנך נחשבת לבגירה לצורך ביצוע רכישות בהתאם לחוק וכי הינך מחזיקה כדין, ובהתאם לכללים הנהוגים באזור שיפוטך, כרטיס אשראי תקף אשר הונפק ואושר על ידי חברות האשראי המוכרות, וכי הינך רשאית לבצע עסקאות לפי החוק באזור שיפוטך.

4.פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר בעת ביצוע ההזמנה מועברים באמצעות דף המאובטח בטכנולוגיית ssl . לאחר החיוב, פרטי כרטיסי האשראי מושמדים ולכן השימוש בפרטי כרטיסי האשראי הינם באופן חד פעמי. פרטים אלה אינם נשמרים מטעמי ביטחון והגנה על פרטיות לקוחותינו, גם לא לצורך חיוב הזמנות חוזרות. בכל הזמנה יש לעדכן/למסור את פרטי החיוב מחדש.

5.חיוב דרך Paypal – נוסף על כך, ניתן לבצע תשלום דרך קישור לאתר paypal העולמי.

6.אפשרות זו קיימת גם עבור לקוחות קבועים של החברה בעלי חשבון באתר paypal וגם ללקוחות מזדמנים אשר אין ברשותם חשבון משתמש ויכולים להעזר באתר זה לצורך ביצוע חיוב באופן חד פעמי.

7.יכול ואפשרויות התשלום ישתנו ו/או יתווספו אמצעים נוספים, הכל בהתאם לאפשרויות הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ובקבוע בתקנון זה.

 

ז.משלוחים, אספקה ומדיניות החזרה


1.אתר Liloupaz fine jewelry מאפשר ביצוע משלוחים בארץ ובעולם!

2.באם מדינת היעד למשלוח התכשיטים שברצונך לרכוש אינה כלולה ברשימת המדינות אליהן ניתן לבצע משלוחים, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר ולבחון את האפשרויות והעלויות למשלוח המוצר אלייך.

3.האתר והחברה יעשו כל מאמץ לספק לכן את המוצר אותו הזמנתן במועד, בכפוף לקבלת התשלום ועמידה בהוראות ובתנאים המופיעים באתר ,עבור המוצר במלואו לכתובת אשר נמסרה בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף לכך כי בעת ביצוע ההזמנה התקבלו פרטים מלאים ונכונים, כפי שנדרש בתקנון זה.

א.משלוח

1.לאחר ביצוע הזמנה באתר, תועבר ההזמנה למחלקת ההזמנות שלנו על מנת לוודא קבלת אישור קבלת תשלום מחברת האשראי ו/או מ paypal .

2.לאחר קבלת אישור כאמור לעיל הזמנתכן תועבר למשלוח וזאת עד 7 ימי עסקים, ובהתאם לסוג המוצר אותו הזמנתן.

3.כל מוצר ישלח אליכם במהירות האפשרית ולאחר עיבוד מלא וסופי של ההזמנה. הזמנות ניתן לבצע במתכונת של 24/7 אך טיפול בהזמנות יעשה בימים א' – ה' בין השעות 08:00-18:00.

4.משלוחים בארץ – מוצר יוצא למשלוח בדואר בין 7 ל 10 ימי עסקים, תלוי במוצר אשר הוזמן, ובכפוף לאמור בתקנון זה, מועד ההגעה של המשלוח הינו בין 14 ימי עסקים ועד ל- 21 ימי עסקים.


5.קיימת אפשרות של איסוף עצמי של המשלוח וזאת לאחר תיאום אל מול מחלקת שירות הלקוחות במייל liloupazjewelry@gmail.com   ו/או בטלפון:

+972543979703

6.במשלוח אשר מיועד לחו"ל - המוצר יוצא למשלוח מישראל, משלוח למדינות אירופה צפוי להגעה במקום עד 14 ימי עסקים ולמדינות אחרות עד 21 ימי עסקים. יחד עם זאת, מאחר והשליחות מבוצעת על ידי גורם שלישי יש לקחת בחשבון כי ייתכנו עיכובים בהגעת המשלוח המוזמן והמשלוח צפוי להגיע לתעודתו גם עד ל- 45 יום מיום ביצוע המשלוח על ידינו.
7.ככל שיש צורך בקבלת ההזמנה מוקדם יותר מהמועדים המצוינים לעיל וברצונכן להבטיח את קבלת ההזמנה בזמן קצר יותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות למשלוח אקספרס. העלות עבור משלוח זה הינה על מזמינת השירות.

8.במידה ועברו 45 יום מיום ההזמנה, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו לצורך בדיקה וקבלת מידע נוסף.

9.עם ביצוע המשלוח ישלח אליכם למייל מספר מעקב לצורך בדיקה ומעקב אחר המשלוח.

10.כאמור, משלוח יתאפשר לאחר עיבוד מלא וסופי של ההזמנה וכן, קבלת תשלום מלא עבור המוצר ועבור המשלוח וקבלת אישור על ביצוע תשלום זה.

11.הנהלת האתר והחברה רשאים לעכב משלוח ולמנוע את אספקתו באם לא התקבל תשלום מלא עבורו ו/או הזמנה לא בוצעה במלואה ו/או בצורה תקינה.

12.מוצר שנשלח בהתאם לפרטים שנמסרו במעמד ביצוע ההזמנה, חזקה עליו שהגיע ליעדו.

13.מוצר שנשלח לכתובת שגויה שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, וחזר אלינו, המזמינה תישא בכל עלות פוטנציאלית הנוגעת להחזרת המוצר ובכלל זה עלויות המשלוח ו/או ההחזרה, וכן עלויות משלוח נוסף לכתובת מתוקנת ועלויות נוספות ככל שיידרשו.

14.התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

15.התשלום עבור מיסים מכל מין וסוג שהוא במדינה אליה נשלחה ההזמנה יחול על מבצעת ההזמנה.

16. Liloupaz -"ניו סנצ ' ורי קריאשנס" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אפשרויות המשלוח, עלויות המשלוח ותנאי המשלוח באתר בכל עת.

 

ב. אספקה

1.יש לשים לב כי זמני האספקה, כפי שהם מוגדרים בתקנון זה, הינם בגדר אומדן, ואין אנו אחראיים לעיכובים בשל לוחות זמני דואר ו/או חברת השליחויות ו/או חגים ו/או תנאי מזג אויר ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו לרבות אירועים כתוצאה מכוח עליון ולרבות שביתות מכל מין וסוג שיחולו בתקופה האמורה.


ג.ביטול עסקה

 

1.אנו מקפידים על איכות מוצרינו וכן על משלוח המוצר בצורה אשר תבטיח את הגעתו שלם ותקין ועל כן ביטול עסקה והחזרת מוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

2.אם אינך מרוצה מהתכשיט אותו הזמנת או שברצונך לשנות מידה ניתן להחזיר את התכשיט ולקבל החזר מלא בכפוף לתנאים הבאים:

א . על בקשת הביטול/שינוי להיעשות בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

ב. יש ליצור קשר מיידי עם שירות הלקוחות ולעדכן בדבר הבקשה לביטול/שינוי וכן לשלוח בקשה זו למייל liloupazjewelry@gmail.com   בכל עת 24/7.

ג.את המוצר יש לשלוח לכתובת שתינתן על ידי שירות הלקוחות ללקוחה, כשהוא חדש, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית.

ד. בביטול עסקה ו/או שינוי מידה לתכשיט, עלות החזרת המוצר, האחריות לשליחת המוצר וקבלתו ע"י Liloupaz -"ניו סנצ'ורי קריאשנס"  היא של הלקוחה , לקוחה שלא החזירה את המוצר במועד לא תוכל לטעון לביטול העסקה.

ה. כאמור לעיל, לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר כאשר מדובר על מוצרים אשר הותאמו ספציפית ללקוחה ו/או מוצרים אשר הוכנו ללקוחה בעיצוב אישי.

ו. בכל מקרה, סכום ההחזר יהיה שווה לסכום בו הלקוחה חויבה. מסכום זה ניתן יהיה לנכות עלויות משלוח ותפעול כגון עלות משלוח המוצר.

ז.עלויות משלוח, תפעול, מיסים וכו' בגין החזרת מוצר יחולו על הלקוחה.

ח.ההחזר יתבצע באותו אמצעי תשלום בו שולם אך ורק לאחר קבלת המוצר בחברה באריזתו המקורית, שלם ותקין ובמועד הקבוע לעיל.


ד.התכשיטים שלנו

 

1.על אף שנעשה על ידינו כל מאמץ סביר לדאוג שהאתר יהיה מעודכן בכל עת, ייתכנו מצבים בהם  מוצר שהוזמן דרך האתר לא יהיה קיים במלאי חרף ביצוע הזמנה, ולכן, הנך מצהירה בזאת כי ידוע לך כי המוצרים המוצגים באתר הם מבחינת הצעה לרכישה ואין בהזמנת מוצר כל התחייבות מצד החברה לספקו.

2.באם והוזמן מוצר שאינו קיים במלאי, אנו ניצור קשר לצורך עדכון, ובמידת האפשר נשלח אפשרויות בחירה נוספות התואמות למוצר שהוזמן, במידה ואלו קיימות. כמובן שמוצר שהוזמן ואינו קיים במלאי ו/או לא סופק מכל סיבה שקשורה לאתר זה, הזמנה לא תחויב ואם חויבה תזוכה.

3.לעניין זה, נציין כי לא תהייה למזמינה ו/או לכל משתמשת באתר זה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Liloupaz -"ניו סנצ'ורי קריאשנס"  ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו בפועל ובגינן הלקוחה לא חויבה.

4.היות ואתר זה הוא אתר דינמי ואנו עמלים רבות על עדכונו, אם בעדכון מוצרים ואם בפרטים נוספים, לא נוכל להתחייב כי תאור מוצר ו/או תוכן אחר המוצג באתר יהיה מדויק, מלא, מהימן, עדכני ו/או ללא שגיאות שכן טעות לעולם חוזרת.

5.כמו כן, התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד ועל כן יתכן שוני בין מראה ו/או גודל המוצר בתמונה ובין מראה ו/או גודל המוצר הסופי כפי שיתקבל אצל המזמינה.

6.וכן, אין אנו יכולים להתחייב כי התצוגה של המוצר כפי שהופיעה למזמינה בצג המחשב, באייפד, טאבלט, בטלפון הסלולרי ו/או בכל אמצעי אחר תהייה זהה למקור, יש לקחת בחשבון כי בכל צג מוצג צבע אחר בהתאם לרזולוציה הקבועה במכשיר.

Liloupaz7. -"ניו סנצ'ורי קריאשנס" לא אחראית לכל לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמינה ו/או לצד ג', בכל הקשור למוצרים שנרכשו דרך אתר זה, הכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

8.למען הסר ספק, יובהר כי מרגע שהמוצר נשלח למזמינה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה אינם אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמו נועדו המוצרים אותם מספקת החברה.

 

ה. מדיניות ותנאי שימוש

 

1.בעת כניסה לאתר Liloupaz fine jewelry   ושימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, לרבות ביצוע רכישה באמצעות האתר, הנכם מסכימים ומחויבים לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת.

2.אתרנו אינו מחייב אף לקוחה באשר היא לבצע רכישה דרך האתר ועל כן לקוחה שביצעה הזמנה מסכימה בכך לתנאי תקנון זה ולחיובה בכרטיס אשראי ו/או באמצעי התשלום אותו מסרה במעמד ההזמנה באופן מודע ומוסכם ומרצונה החופשי.

3.לקוחה אשר השלימה את תהליך ההזמנה באתר לא תוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר באתר ו/או טיב השירות המוצע באתר זה.

4. אנו שומרים את הזכות לשנות את תנאי השימוש וההנחיות באתר זה ו/או כל כלל אחר המופיע באתר, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ע"י שימוש באתר זה הנך כפוף לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש המופיעים באתר, לכן, יש לבדוק את תנאי השימוש באתר מעת לעת טרם ביצוע רכישה או קבלת שירות כלשהו מאתר זה או מכל צד שלישי הקשור לאתר זה.


ו.הגבלת אחריות


1.השרות באתר Liloupaz -"ניו סנצ'ורי קריאשנס"  ניתן לשימוש כמות שהוא ( As Is ) ולכן לא תהייה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ללקוחה ודרישותיה.

2.החברה או האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר זה או בשל אי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה ע"י קטין ללא הסכמת הוריו , או אדם הנתון להשגחה או טיפול של אפוטרופוס, רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו'. כמו כן אנו לא נישא בכל נזק הנגרם בגין איחור באספקה. במידה ומדובר במוצר פגום ו/או תקול והפגם ו/או התקלה באחריות Liloupaz -"ניו סנצ'ורי קריאשנס" תהיה אחריות זו מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

3.החברה, או האתרלא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר זה או מתקלה בתקשורת טלפונית ו/או פקסמיליה ו/או תקלה ו/או מחדל ו/או רשלנות הקשורה לספקי האינטרנט של אתר ו/או של הלקוח באשר הם.

4.כמו כן, החברה לא תהא אחראית, בהקשר לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות, אך לא רק - מכח עליון, כגון: רעידת אדמה, מצב בטחוני,  מזג אויר קיצוני וכד'.

5.למען הסר ספק, מובהר כי מרגע שהמוצר נשלח ללקוח החברה , הרי שהחברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה אינם אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמו נועד המוצר אשר סופק ללקוח מטעם החברה. אחריות לעניין זה היא על מי שרכש את המוצר בכל הנזק אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' או לכל אדם אחר ו/או לרכוש.

6.מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה ,לא יישאו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוחה.

 

ז.מדיניות פרטיות

 

Liloupaz.1 -"ניו סנצ'ורי קריאשנס"  מקפידה על הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי בעת ביצוע הזמנה ו/או לצורך ההרשמה למועדון לקוחותינו (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).

2.במידע האמור לא ייעשה כל שימוש במידע האמור למעט השימוש אשר לשמו הוא נועד ובגינו נמסר. המידע נשמר על ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג' אלה בהסכמת לקוחותינו בלבד.

3.כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

4.כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכוש האתר והחברה ולקניינם  והחברה תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

 

ח. קניין רוחני וזכויות יוצרים


1.החומרים והשירותים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של Liloupaz -"ניו סנצ'ורי קריאשנס"  בחומרים או בשירותים המוצעים באתר זה עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים לאתר זה והקבועים בחוק.

2.אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי Liloupaz fine jewelry ולפעול התאם להרשאה זו בלבד.

3.אין להשתמש ו/או להציג את המוצרים והמידע הקיים באתר זה במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך.

4.בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה על ידי Liloupaz - יכול ויהיו מוצעים באתר מוצרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צד ג"). שירותי צד ג' עשויים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. Liloupaz אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.

5.בכל מקרה בו באתר זה סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג' יש לפעול בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יש לעדכן בכתב את Liloupaz  בדבר הפרה זו. אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם.

 

ט.קישורים

 

1.יכול Liloupaz יופיעו מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט, קישורים לכתבות, פרסומים ו/או מידע אחר שאינו בבעלותנו אלא בבעלות צדדים שלישיים. לכן התוכן המוצע בקישורים אלו אינו באחריותנו ואין לנו כל שליטה על מידע זה. אין באפשרותנו לקבוע מהימנות התוכן ו/או המידע המוצע בקישורים אלו, ו/או דיוקו של המידע המוצג, ו/או אם התוכן הנ"ל עדכני או רלוונטי עבורכם. כמו כן, אין באפשרותנו להבטיח כי הקישורים יהיו תקינים בכל עת ו/או יובילו לדף אינטרנט פעיל.

2.כל כניסה לקישורים מוצעים אלא ו/ או הסתמכות על המידע המוצג בהם הינה על אחריותכם בלבד. אין אנו אחראיים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם כתוצאה משימוש במידע המוצג בקישורים אלה.

 

  י.השימוש ב"עוגייות" ( COOKIES ) באתר


Liloupaz  עשויה לשלוח "עוגיות" מטעמה למחשבך וזאת בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצים אלו מכילים מידע כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שביקשת לראות בעת שהייתך באתר ועוד. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע לך כאשר "עוגייה" נשלחת אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל.

 

יא. הדין החל


1.הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנת לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו בלבד.

 


 

logo בניית אתרים